Sygdom

Sygdom

Sygdom

Med hensyn til sygdom, tager vi i dagplejen udgangspunkt i sundheds-styrelsens vejledninger.
se vejledningen her


I dagligdagen tager vi udgangspunkt i hæftet 
"Smitsomme sygdomme hos børn og unge"
Som er en vejledning fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smit-somme sygdomme.
Vejledningen giver oplysninger om de grundlæggende regler på områ-det, om forebyggelse og om de enkelte sygdomme.
Vejledningen henvender sig både til instititioner, skoler, forældre og sundhedsvæsenet med oplysninger og råd.
Det er et ønske, at vejledningen kan medvirke til at gøre samarbejdet på området lettere.

For hver sygdom beskrives: smitteforhold, forebyggelse, symptomer, behandling, forholdsregler ved sygdomstilfælde og hvornår barnet igen må komme i institutionen.
De vigtigste oplysninger er sammenfattet i en kort oversigt i publikati-onen.

I bogen kan findes.
*    Grundlæggende regler.
*    tegn på smitsom sygdom.
*    Hvem gør hvad.
*    Hvad er en smitsom sygdom.
*    Forebyggelse af smittespredning.
*    De enkelte smitsomme sygdomme.