Rygning

Rygning

Rygning

I dagplejerens åbningstid må der ikke ryges i dagplejehjemmet.

Der må aldrig ryges i rum, der primært er indrettet som børnenes rum og opholdsrum.

Der må ikke forefindes tobaksvarer, fyldt askebæger eller skodder, hvor børn opholder sig.

Rygning er ikke tilladt i arbejdstiden jf. Esbjerg kommunes rygepolitik.