Vi arbejder udfra.....

Dagplejen arbejder ud fra

Dagplejen arbejder ud fra

Det administrative og pædagogiske arbejde i Esbjerg kommunale dagpleje tager afsæt i dagtilbudsloven, de landsdækkende pædagogiske læreplaner, den kommunale dagtilbudspolitik, dagplejens overordnede indsatsområder samt lokalt forankrede indsatsområder i dagplejegrupper.

Dagtilbudsloven §5 omhandler kommunalbestyrelsens forpligtelse til at føre tilsyn med indholdet af dagplejen.

Pædagogiske lærerplaner fokuserer på:
*
Barnets alsidige udvikling.
*Sociale kompetencer.
*Sprog.
*Krop og bevægelser.
*Natur og naturfænomener.
*Kulturelle udtryksformer og værdier.

Dagtilbudspolitikken skal skabe de bedste rammer for vores børn.
Det er vigtigt, at både forældre og børn oplever, at trivsel, respekt, udvikling, nærvær og engagement gennemsyrer dagligdagen i dagplejen.

Foruden det fælles børnesyn og værdigrundlaget indeholder politikken beskrivelser af 3 indsatsområder.
*Pædagogisk udvikling.
*Kvalitetsudvikling.
*Kompetenceudvikling.
Dagplejen kan desuden supplere med andre indsatsområder.