Jobbet som dagplejer

Jobbet som dagplejer

Jobbet som dagplejer

Som dagplejer har man arbejdsplads i eget hjem. Det er derfor kun personer, der er bosiddende i Esbjerg kommune og personer, der har egnede fysiske rammer, der kan ansøge om stillingen.
Dagplejeren har en ugentlig arbejdstid på 48 timer, hvor der optjenes afspadsering.
Ansøgeren, vil i første omgang få besøg af to medarbejdere fra dagplejen, der vil lave en helhedsvurdering. Dels vil de vurdere de fysiske rammer både indendørs og udendørs, og dels vil de vurdere om ansøgeren skal ind til en samtale om jobbet.

Prioritering i forhold til de fysiske rammer:
*    At dagplejerne har gode fysiske arbejdsvilkår.
*    At omgivelserne er sikkerheds, sundheds og pladsmæssigt i orden.
*    At børn har udfoldelsesmugligheder såvel ude som inde.

Ved ansættelses samtalen er den daglige leder, en af de pædagogiske ledere og dagplejernes tillidsrepræsentant til stede.

Personlige egenskaber og kompetencer
Som dagplejer skal du være en åben person, der er god til at kommunikere med både børn og voksne.

Gennem den personlige samtale, dannes der et indtryk af:

*    Hvordan er du, hvordan din historie er og hvordan du reagerer i       
      forskellige situationer.
*    Hvordan ser du dig selv i arbejdet med 4-5 små børn.
*    Hvad finder du vigtig i arbejdet med kollegaer og den pædagogiske leder.
*    Om du er åben for faglig og personligt udvikling.    

Der kræves ingen specifik uddannelse.
Inden opstart er dagplejeren på 1 dags introduktion + 1 dags praktik hos en erfaren dagplejer.
Efter 1-2 års ansættelse er der yderligere et 3 ugers grundkursus. kurset indeholder pædagogik, psykologi, motorik og samarbejde. Senere følger forskellige suppleringskurser.
Det er vigtigt, at vi får ansat personer, der både fysisk og psykisk er robuste, der kan arbejde fagligt og som formår at skabe en tryg og stabil hverdag for både børn og forældre.