Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen

Har du lyst til at have indflydelse på pasningsforholdene i dagplejen?
Du kan som bestyrelsesmedlem få indflydelse på, at de værdier der er vigtige for dig, integreres i dagplejens hverdag.

Valg til forældrebestyrelsen finder sted en gang om året i marts/ april måned, hvor der vælges op til 7 forældrerepræsentanter, 1 dagplejer og 1 pædagogisk leder.

Bestyrelsens opgave er at fastsætte principper for:
*    Dagplejens virksomhed.
*    Anvendelse af budgetrammen indenfor de fastsatte mål og rammer.
Se endvidere styrelsesvedtægten, der er vedtaget af Esbjerg byråd d. 07.03.2016.

Forældrerepræsentanter:

Formand:
Pia Lykke-Madsen
Kaj Lykkes Alle 2, 6740 Bramming.
 mail: ekdagplejebestyrelse@gmail.com
Næst formand:
Stine Brok
Hjortlundvej 94, 6771 Gredstedbro
mail: ekdagplejebestyrelse@gmail.com 

Sara Broeng Sønderby, Esbjerg V
Lise Guldager, St. Darum

 

Repræsentanter fra Dagplejen:
Dagplejer: Lene Simonsen
Dagplejer: Marianne Sørensen ( suppleant)
Pædagogisk leder: Sandra Bom
Dagplejechef: Hans Jessen