Sygdom

Sygdom

Sygdom

Er dit barn syg, må det ikke modtages i dagplejen. Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket eller barnet har feber. Dit barn kan ikke være i dagplejen, dels fordi dit barn kan smitte, så flere bliver syge og dels af hensyn til dit barns tryghed og velbefindende.
Dit barn må komme igen, når det kan deltage i de aktiviteter, der foregår i dagplejen.
Hvis du er i tvivl, bør du kontakte lægen.
Der gives ikke medicin i dagplejen med mindre den er lægeordineret til dit barn og der er tale om en kronisk lidelse.
Giv venligst din dagplejer besked, hvis dit barn er sygt, og meddel , når det er parat til at komme igen.
Vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge