Pædagogiske leders arbejde

Pædagogiske leders arbejde

Pædagogiske leders arbejde

Dagplejen har tilknyttet en gruppe pædagogiske ledere, som fører tilsyn i form af anmeldte og uanmeldte besøg hos dagplejerne.
Der er tilknyttet en pædagogisk leder til hver dagplejegruppe.
Det er den pædagogiske leders opgave, sammen med den enkelte dagplejer og gruppen at sikre implementering af nye pædagogiske tiltag.
Den pædagogiske leder inspirerer og superviserer dagplejerne i deres daglige arbejde med børnene, forældre og kollegaer.
Den pædagogiske leder arbejder ud fra et positivt menneskesyn.
Tilsynet er den pædagofiske leders vigtigste redskab til at sikre trivsel og pædagogisk kvalitet i dagplejen.
Den grundlæggende tilgang til et tilsynsbesøg hos en dagplejer er, at der skabes rum og mulighed for læring gennem refleksion.
Det er en grundlæggende antagelse i dagplejen, at refleksion over eget virke er en forudsætning for trivsel og udvikling.
Med andre ord, så er den pædagogiske leder via tilsynet garant for, at dagplejen lever op til lovens krav om pædagogisk kvalitet og udvikling i tilbuddet, at børnene trivsel og udvikling varetages, samt at dagplejerne har et arbejdsmiljø, der sikrer trivsel og udvikling.
Den pædagogiske leders andre arbejdsopgaver er beskrevet i en nylig skrevet rapport " Den pædagogiske leders jobindhold og beskrivelse af tilsynsopgaver."