Legestue

Legestue

Legestue

Alle dagplejegrupper har et fast sted, hvor de afholder legestue.

En gang om ugen, i nogle områder dog hver 14. dag mødes grupperne i legestuen fra 9.00 til ved 11.00-12.00 tiden.

I sommerperioden holdes der legestue ude, det kan være på de lokale legepladser, på grønne områder eller i dagplejernes haver.

Formålet ved legestuen er først og fremmest samværet og aktiviteterne med de andre børn og voksne. Børnene lærer de andre børn og voksne at kende, som kan være en fordel, hvis barnet skal i gæstedagpleje.

I legestuegruppen vil der være forskellige aktiviteter, som dagplejerne står for. Som oftes vælges der et tema, der arbejdes med i en periode f.eks. årstidstraditioner.

Der er en pædagogisk leder med i legestuen hver 14. dag.

Heldagslegestue:
Der afholdes også heldagslegestuer, hvor dagplejer og børn vil være i legestuen hele dagen. tanker og indhold er lig indhold under emnet legestue.
Det kan forekomme, at du skal aflevere og hente dit barn i legestuen.