Dagplejegruppen

Dagplejegruppen

Dagplejegruppen

Dagplejen, er delt op i mindre dagplejegrupper.
Som oftest er de på en 5-9 dagplejere.
Til hver dagplejegruppe er der tilknyttet en pædagogisk leder.
Dagplejegrupperne fungere som en personalegruppe. Gruppen har 4-5 personalemøder om året, hvor de arbejder med de valgte indsatsområder, har kollegial supervision og får planlagt de sidste detaljer i forhold til div arrangementer.
Gruppen har en fast legestue dag, hvor de mødes i et lokale i nærområdet.
Dagplejerne i en gruppe skal besøge hinanden, det er vigtigt at børene har et kendskab til de andre voksne, de andre børn og ikke mindst har været i de forskellige dagplejehjem.
Omplacering ved sygdom og ferie vil som regel ske ved en kollega fra dagpelegruppen. Se under gæsteplads.