Om dagplejen

Hvad kan dagplejen tilbyde

Hvad kan dagplejen tilbyde

Dagplejen tilbyder, at dit barn passes i hjemlige og overskuelige omgivelser, hvor der er en tæt relation mellem dit barn og dagplejeren.
Vi har fokus på, at der via en anerkendende tilgang, skabes et pædagogisk miljø hos den enkelte dagplejer, hvor dit barn kan udvikle sig bedst muligt.
I dagplejen er det den samme person, der modtager dit barn om morgenen og afleverer det til dig om eftermiddagen, og som kan fortælle om stort og småt fra dagens løb.
Dagplejeren har et indgående kendskab til "sin" lille børnegruppe og kan planlægge dagligdagen efter børnenes behov.
Det lille miljø med tætte relationer, er med til at styrke udviklingen af dit barns kompetencer.
Dagplejeren ser hurtigt, hvordan dit barn støttes bedst muligt i dets sproglige, motoriske og sociale udvikling.
I dagplejen skal der være god tid, da det tager tid at udforske blomster og insekter i haven, og det tager tid at finde ud af hvordan en skraldebil fungerer.
Dagplejen arbejder efter de samme retningslinjer og den samme lovgivning som daginstitutionerne; det vil sige, at der arbejdes med lærerplaner, børnemiljøvurderinger og at der er en forældrebestyrelse præcis som i de andre tilbud.