Børn med særlige behov

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov

I dagplejen har vi stor erfaring med pasning af børn med særlige behov. Det enkelte dagplejehjem med de fleksible rammer, samt den samme person ,der er omkring barnet hele dagen, giver optimale rammer for et barn med vanskeligheder.

Vi indskriver en del børn, med særlige behov. Her kan eksempelvis nævnes for tidlig fødte, hvor det vurderes, at de har brug for særlig beskyttende rammer, eller børn hvis immunforsvar er nedsat.
Ud fra det enkelte barns behov, finder vi en dagplejer der passer til opgaven. I specielle tilfælde, har vi mulighed for, at tilpasse antallet af børn i dagplejehjemmet.

Børn kan have vidt forskellige behov, hvilket betyder, at vi altid vurderer det enkelte barns behov den første tid i dagplejen og derefter tilrettelægger hverdagen, så det enkelte barn tilgodeses.

Børn med særlige behov, har brug for ekstra opmærksomhed eller træning, det kan være motorisk, sprogligt eller intellektuelt. Dette kan udføres af dagplejeren eller/ og i samarbejde med diverse samarbejdspartner; såsom talepædagoger, fysioterapeuter med mere. 
Alle tiltag vil være i tæt samarbejde mellem forældre og den pædagogiske leder.

Børn med særlige behov kan blandt andet være:
*    Børn der er født for tidligt.
*    Børn med nedsat immunforsvar.
*    Børn med psykisk syge forældre.
*    Børn med kronisk sygdom.
*    Børn med medfødt sygdom.
*    Børn med motoriske vanskeligheder.