Åbningstider

Åbningstider

Åbningstider

Dagplejen åbner tidligst kl. 6.00 lukker senest kl. 17.00  Åbningstiden i det enkelte hjem er fastlagt af den pædagogiske leder ud fra de indskrevne børns behov, og kan oplyses, når pladsen tilbydes.

Når du skriver dit barn op, skal du derfor være opmærksom på, hvilke åbningstider du har brug for.

Dagplejehjemmenes ugentlige åbningstid er max 48 timer.