Tværs institution (tidligere børnefokus)

Tværs institution

Tværs institution

Tværs Institution er et forebyggende tilbud rettet mod forældre og personale i dagplejen.
Hvis du som forældre ønsker råd/vejledning i forhold til dit barn , eller den pædagogiske leder/dagplejeren har brug for sparring i et tværfagligt forum, kan sagen tages op på Tværs Institution.

Der er mulighed for at drøfte:
*    Diverse bekymringer med hensyn til eksempelvis barnets trivsel.
*    Specifikke eller generelle problemstillinger.
*    Tværfaglig samarbejde.
*    Forældresamarbejde.
*    Der kan ydes supervision, både i forhold til det enkelte barn, børnegruppen og personalet.

Ønsker du som forældre en bekymring drøftet i TVÆRS institution, skal du kontakte den pædagogiske leder der er tilknyttet din dagplejer.

I samarbejde med forældrene udarbejdes en tværgående handleplan, der efterfølgende koordineres mellem de relevante partner. Det afklares ligeledes om der skal ske indstilling til relevante fagpersoner.