Tavshedspligt / underretningspligt

Tavshedspligt / underretningspligt

Tavshedspligt / underretningspligt

Tavshedspligt:
Alle ansatte i Esbjerg kommune er underlagt tavshedspligt.
Tavshedspligten betyder, at de oplysninger dagplejeren måtte få omkring dig og dit barn via arbejdet som dagplejer, ikke må videregives til hverken familien, venner, andre forældre eller udenforstående. Dagplejeren må dele disse personlige oplysninger med den pædagogiske leder, der også er omfattet tavshedspligten.
Konkredte oplysninger, der er nødvendige at have for at kunne varetage pasningen af dit barn, må gerne videregives til en gæstedagplejer.
Tavshedspligten ophøre ikke ved dagplejens ophør eller når dit barn stopper i dagplejen.

Underretningspligt:
Dagplejer og den pædagogiske leder har skærpet underretnings-pligt til myndighederne, hvis der opstår særlige forhold vedrørende dit barn.