Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Det kan forekomme, at dagplejebørn har brug for særlig støtte med hensyn til den fortsatte udvikling omkring sprog, motorik med mere.
Der samarbejdes kun med andre faggrupper efter aftale med forældrene.
Den pædagogiske leder laver indstilling til relevant fagperson, i samarbejde med dagplejer og forældre.

Samarbejdspartner:
*    Talepædagoger
*    fysioterapeuter
*    sundhedsplejersker
*    pædagogiske konsulenter
*    psykologer