Digitale redskaber i dagplejen.

Ipad

Ipad

Esbjerg kommune arbejder på at integrere digitale redskaber i dagplejen.
Ønsket er, at digitale redskaber bliver et integreret redskab i dagtilbud, på lige fod med andre pædagogiske redskaber, i forhold til udvikling af børns kompetencer.

Dagplejerne har en Ipad, og arbejde med flg.
*    
Dokumentation af børnemiljø, i samarbejde med børnene.
*    Udvikling af børns almene kompetencer.
*    Udvikling af børns digitale kompetencer.
*    Større inklusion af børn med særlige behov.